Alternatief VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) goedgekeurd

Het aanvragen van een VAR is voor het jaar 2016 niet meer nodig. De systematiek voor de VAR wordt immers voor 2016 aangepast. De Tweede Kamer heeft hiertoe een nieuwe wet aangenomen: Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Wat betekent dit voor u?
U hoeft voor 2016 geen VAR meer aan te vragen.

Hebt u al een VAR aangevraagd?
Dan behandelt de Belastingdienst, in afwachting van besluitvorming in de Eerste Kamer, uw aanvraag niet meer. Een VAR voor 2015 kunt u nog wel aanvragen.

Op Prinsjesdag zal bekend worden hoe en wanneer u de aanvraag Deregulering beoordeling arbeidsrelatie voor het jaar 2016 dient te doen.